WEEE zbirno mesto
MODUL 02
Rešitev za e-odpadke
Predviden čas za dokončanje modula:
45 minut
 1. Home
 2. /
 3. Učenje in poučevanje
 4. /
 5. MODUL 2 Rešitev za...

Pregled

Uvod

V tem drugem modulu se boste poglobili v podrobnosti zakonodaje o e-odpadkih in glavnih mehanizmih recikliranja v Evropi. Spoznali boste tudi nezakonito trgovino z e-odpadki in neformalni sektor recikliranja.

Sistem ravnanja z e-odpadki 

Evropska komisija je pripravila dve direktivi za ravnanje z opremo OEEO: direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (direktiva OEEO) in direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS). 

V prvi direktivi o OEEO (Direktiva 2002/96/ES, posodobljena 2012/19/EU) je bila predvidena ustanovitev objekta za zbiranje, ki potrošnikom omogoča, da vrnejo svojo opremo OEEO brezplačno. Namen teh objektov je povečati recikliranje in/ali ponovno uporabo OEEO. 

V Evropski uniji je shema razširjene odgovornosti proizvajalca (ROP) obvezna v okviru direktiv o OEEO, baterijah in izrabljenih vozilih, kar pomeni, da so proizvajalci odgovorni za financiranje zbiranja, recikliranja in ustreznega odlaganja odsluženih OEEO, baterij, akumulatorjev in vozil.

Postopek obdelave e-odpadkov 

Postopek recikliranja e-odpadkov je visoko delovno intenziven in zajema več faz. Spodaj je opisan postopek recikliranja e-odpadkov korak za korakom: 

1. Objekt za zbiranje: Ko različni predmeti e-odpadkov prispejo v obrate za recikliranje, se vsi odpadki najprej ročno razvrstijo. Baterije se odstranijo za preverjanje kakovosti. 

2. Razstavljanje: Po ročnem razvrščanju sledi ročno razstavljanje. Elementi e-odpadkov se razstavijo na posamezne dele in razvrstijo v skupine glede na osnovni material in komponente. Kategorije se nadalje razvrščajo na dele, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, in na dele, ki jih je treba reciklirati. 

3. Proces zmanjšanja velikosti: Predmeti, ki jih ni mogoče učinkovito razstaviti, se zdrobijo. Na tej stopnji se ves prah odstr
ani in zavrže tako, da ne ogroža okolja. 

4. Magnetni trak: V tej fazi se z magnetnim trakom iz ostankov e-odpadkov odstranijo vsi magnetni delci, vključno z jeklom in železom. 

5. Ločevanje nekovinskih in kovinskih komponent: V tej fazi poteka ločevanje kovinskih komponent od nekovinskih. Baker, aluminij in medenina se ločijo od ostankov delcev, tako da ostanejo le nekovinski materiali. Kovine se bodisi prodajo kot surovine ali predelajo. 

6. Ločevanje nekovin.
YouTube Video Block
YouTube Video Block

Video posnetek: Obrat za recikliranje elektronske opreme 

YouTube Video Block

Gradivo za branje

V okviru projekta za preprečevanje nezakonitega trgovanja z OEEO (CWIT) je bilo ugotovljeno, da je bilo v Evropi od vseh zavrženih e-odpadkov v letu 2012 uradno prijavljenih kot zbranih in recikliranih le 35 % (3,3 milijona ton). Preostalih 65 % (6,15 milijona ton) je bilo bodisi:

 • izvoženih (1,5 milijona ton),
 • recikliranih v pogojih, ki ne izpolnjujejo zahtev v Evropi (3,15 milijona
 • ton),
 • razbitih z namenom pridobivanja dragocenih delov (750.000 ton),
 • ali preprosto vrženih v zabojnike za odpadke (750.000 ton).

Z izvozom brez dokumentov je EU zapustilo 1,3 milijona ton. Tudi te pošiljke bodo verjetno opredeljene kot nezakonite, saj ne upoštevajo smernic za ločevanje izrabljene opreme od odpadkov.

Prenosi

Kviz

Čestitamo! Pravkar ste zaključili modul 2! Opravite preskus znanja s kratkim kvizom. Na vsako vprašanje je možen en odgovor. Ko končate kviz, lahko preidete na naslednji modul.

Well done!
You answered 0 out of 0
questions correctly!
INVITE OTHERS TO LEARN ABOUT WEEE
Question 0 of 0

Kdo je odgovoren za zbiranje in obdelavo OEEO?

CONGRATULATIONS, CORRECT ANSWER!
SORRY, WRONG ANSWER!
PLEASE CHOOSE YOUR ANSWER
NEXT QUESTION
Question 0 of 0

In welchem Szenario wird Elektroschrott am seltensten recycelt?

CONGRATULATIONS, CORRECT ANSWER!
SORRY, WRONG ANSWER!
PLEASE CHOOSE YOUR ANSWER
NEXT QUESTION
Question 0 of 0

Kaj pomeni EPR?

CONGRATULATIONS, CORRECT ANSWER!
SORRY, WRONG ANSWER!
PLEASE CHOOSE YOUR ANSWER
NEXT QUESTION
Question 0 of 0

Kaj od naštetega ni korak v postopku obdelave e-odpadkov?

CONGRATULATIONS, CORRECT ANSWER!
SORRY, WRONG ANSWER!
PLEASE CHOOSE YOUR ANSWER
NEXT QUESTION
Question 0 of 0

Koliko evropskih direktiv o e-odpadkih je bilo objavljenih?

CONGRATULATIONS, CORRECT ANSWER!
SORRY, WRONG ANSWER!
PLEASE CHOOSE YOUR ANSWER
NEXT QUESTION
Question 0 of 0

Kar je eden glavnih trenutnih problemov zbiranja e-odpadkov

CONGRATULATIONS, CORRECT ANSWER!
SORRY, WRONG ANSWER!
PLEASE CHOOSE YOUR ANSWER
NEXT QUESTION
Question 0 of 0

Kaj od naštetega se ne šteje za zbirališče e-odpadkov?

CONGRATULATIONS, CORRECT ANSWER!
SORRY, WRONG ANSWER!
PLEASE CHOOSE YOUR ANSWER
NEXT QUESTION
Question 0 of 0

Zakaj ima neformalni trg kritične posledice?

CONGRATULATIONS, CORRECT ANSWER!
SORRY, WRONG ANSWER!
PLEASE CHOOSE YOUR ANSWER
NEXT QUESTION

Prenosi: Učno gradivo za uporabo v učilnici 

Če ste učitelj in želite raziskati to temo v svoji učilnici, ste na pravem mestu! V tem prostoru boste našli zamisli o tem, kako pripraviti predavanja na temo e-odpadkov. Kmalu bodo na strežnik preneseni dodatni predlogi za učne cilje in ure, ki bodo vključevali:

 • časovnico predavanja,
 • teme za poučevanje,
 • skupinske vaje.

Tu predstavljene teme se lahko prekrivajo s predmeti kemije, geografije in z drugimi naravoslovnimi predmeti (npr. okoljsko vzgojo).

naslednji modul

PODPORILA:

UPRAVLJA:

chevron-down